Biomedica

Upravljanje kakovosti

Certifikat ISO 9001:2015 v celotni skupini podjetij zagotavlja nenehne izboljšave v kakovosti produktov in storitev.