Biomedica

Sistem za upravljanje s podatki o bolnikih

Sistem za upravljanje s podatki o bolnikih (PDMS) omogoča neprekinjeno spremljanje elektronskih podatkov za vsakega pacienta z vseh oddelkov v ustanovi.