Biomedica

Nadzor kakovosti

Strokovni testni programi za mikrobiologijo in živilsko industrijo, referenčni material za testiranje ostankov in testni sistemi za nadzor vstopnih in izstopnih  dobrin glede ostankov in patogenov.