Biomedica

Gastroenterologija

Nudimo inovativne proizvode in analitske sisteme za zgodnje odkrivanje in preprečevanje bolezni prebavnega trakta, kot so GastroPanel® preiskave na osnovi krvnega vzorca za diagnosticiranje bolezni želodca in z njimi povezanih nevarnosti, FilmArray GI Panel za testiranje poglobljenega nabora gastrointestinalnih patogenov, ki povzročajo infekcijsko diarejo,  C.difficile test za odkrivanje toksigenih sevov na molekularni ravni, ki prepozna potencialno hipervirulentne seve, pozitivne na binarni toksin kot npr. 027/NAP1, in številne druge teste za uporabo v gastroenterologiji.